Doroteja Bosilj

dr.med., specijalist kliničke radiologije
Lokacija: Varaždin
Subspecijalizacija: ultrazvuk
Područje interesa: cjelokupna ultrazvučna dijagnostika s naglaskom na dijagnostiku dojke
null

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2002. godine. Specijalizaciju iz kliničke radiologije završila je 2009. godine, a subspecijalizaciju iz područja ultrazvuka 2018. godine. Nakon dugogodišnjeg radiološkog iskustva u Općoj bolnici Varaždin, pridružila se timu Croatia Poliklinike.

Desetak je godina bila uključena u Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, gdje je stekla neprocjenjivo iskustvo u mamografiji, ultrazvuku, citološkim punkcijama i biopsijama širokom iglom. Radiologiju smatra izrazito zanimljivim dijelom medicine, ali i izazovnim zbog brzog razvoja i napretka svih radioloških metoda i uređaja te zbog potrebe kontinuirane edukacije. Redovito sudjeluje na brojnim tečajevima i kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Obrazovanje:
2015.-2018. uža specijalizacija iz ultrazvuka
2005.-2009. specijalizacija iz kliničke radiologije
1996.-2002. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  • članica Hrvatskog društva radiologa i Europskog društva radiologa