Psihijatrija.jpgpsihijatrija-2.jpg.png

Psihijatrija

Psihijatrija je grana medicine koja se bavi nastankom, razvojem i manifestacijom čovjekove ličnosti u sklopu njegova individualnog života i u odnosu s okolinom. Mentalno zdravlje vjerojatno je najvažnija vrijednost svakog pojedinca i temelj je kvalitete života.
Zato je važno svakodnevno ulagati u mentalno zdravlje. Rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija pridonose individualnoj i općoj dobrobiti, a Croatia Poliklinika pružit će vam podršku i razumijevanje na tom putu. Pružamo usluge psihoterapijskih grupnih i individualnih tretmana, a naša ponuda uključuje i tretmane za djecu i adolescente. Obratite nam se s povjerenjem.

Usluge u poliklinici
Zagreb
  • Psihijatrijski pregled