fizikalna.jpgfizikalna-terapija-2.png

Fizikalna medicina i terapija

Fizioterapeuti Croatia Poliklinike provode individualne rehabilitacijske programe, odnosno prilagođavaju ih svakom pacijentu, ovisno o tegobama. Cilj ovakvih programa fizikalne i medicinske rehabilitacije je održavanje optimalne tjelesne, psihičke i socijalne sposobnosti u skladu sa zdravstvenim stanjem, ali i potrebama i željama svakog pacijenta. Terapija se uspostavlja nakon provedenog specijalističkog pregleda i upoznavanja s prethodnom liječničkom dokumentacijom.

Usluge u poliklinici
Zagreb
  • Pregled fizijatra

  • Fizikalna terapija

  • Elektroterapija

  • Terapijski ultrazvuk

  • Laser

  • Udarni val

  • Medicinska masaža

  • Manualne tehnike

  • Dječja fizijatrija