Radiologija.jpgradiologija-2.png

Radiologija

Croatia Poliklinika nastoji pružiti najvišu kvalitetu medicinskih usluga i postići najbolje rezultate koristeći novitete u radiologiji i tehnologiji koji su, uz znanje naših liječnika, nerazdvojni dio našeg posla.

Radiologija Croatia Poliklinike koristi vrhunsku tehnologiju kojom vam pruža lepezu svih radioloških dijagnostičkih postupaka, uključujući 3D mamografiju, rendgen (RTG), magnetnu rezonanciju (MR), ultrazvuk (UZV), color doppler (CD), denzitometriju (DEXA) i ostale radiološke preglede. Njima ćete dobiti najkvalitetnije snimke najvišeg medicinskog standarda, koje liječnicima pomažu u preciznom postavljanju dijagnoze.

Usluge u poliklinici
Zagreb
  • Color doppler (CD)

  • Mamografija

  • Magnetska rezonanca (MR)

  • Rendgen (RTG)

  • Ultrazvuk (UZV)

  • Ostalo iz radiologije