Neurologija.jpgneorologija-2.png

Neurologija

Među najčešće bolesti i stanja koje neurolozi liječe ubrajaju se glavobolja, križobolja, bol u vratu, nestabilnost pri hodu, vrtoglavica, trnjenje, mišićna slabost, tremor, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, poremećaji u pamćenju, sinkope, moždani udari i drugo.
Neurološke usluge u Croatia Poliklinici uključuju detaljne neurološke preglede – anamnezu i neurološki status, kao i pregled dosadašnje medicinske dokumentacije. Svakom se pacijentu pristupa individualno, dok se pregled završava preporukom terapije i potrebnih pretraga s ciljem smanjivanja nastalih poteškoća ili prevencije nastanka neuroloških bolesti.

Usluge u poliklinici
Zagreb
  • Pregled neurologa

  • EMNG (Elektromioneurografija)

  • Neurološki color doppler (CD)

  • EEG (Elektroencefalografija)