Mirna Tomašković

dr.med., specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije
Lokacija: Zagreb
Područje interesa: dječja rehabilitacija
null

Dr. med. Mirna Tomašković je specijalistica u području fizikalne medicine i rehabilitacije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine, a specijalistički ispit položila 2006. godine. Svoj put u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji odabrala je temeljem dubokog interesa za postizanjem što bolje funkcionalnosti i kvalitete života kod pacijenata sa koštano-zglobnim bolestima, oštećenjima i traumama. Nakon rada s odraslom populacijom, usmjerila se prema dječjoj rehabilitaciji. Njen entuzijazam i posvećenost prepoznati su i nagrađeni; u kategoriji fizijatara za 2022. godinu izabrana je za "najdoktora" prema glasovima pacijenata. Aktivna je članica Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Hrvatske akademije za razvojnu rehabilitaciju te Hrvatske liječničke komore.

Dr. med. Mirna Tomašković svakodnevno motivira uspjeh i napredak koje postižu njeni pacijenti. Bilo da je riječ o malim koracima ili velikim prekretnicama, vjeruje da svaki napredak predstavlja radost i nadu za cijelu obitelj.

Obrazovanje:
● 1992. - 1998. - Studij medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
● 1999. - položila stručni državni ispit i stekla licencu za samostalan rad
● 2005. - Stručni poslijediplomski studij iz fizikalne medicine i rehabilitacije u trajanju od dva semestra na Medicinskom fakultetu u Zagrebu
● 2001. - 2006. - Specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije
● 2006. - položila specijalistički ispit i stekla naslov specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

● članica Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
● članica Hrvatske akademije za razvojnu rehabilitaciju
● članica Hrvatske liječničke komore
● u kategoriji fizijatara za 2022. godinu prema glasovima pacijenata izabrana za "najdoktora"

  • Jurković M, Tomašković I, Tomašković M, Zore BS, Pavić I, Roić AC. Refugee status as a possible risk factor for childhood enuresis
    Int J Environ Res Public Health. 2019 ; 16 (22): 4415.
  • Bošnjak-Nađ K, Vidak HK, Petrović D, Tomašković M, Nađ I. Early detection of children at high neurorisk and enrolment in early intervention programmes. Paediatria Croatica, 2019; 63: 107-111.
  • Bošnjak-Nađ K, Nađ I, Petrović D, Tomašković M. Neurorazvojne smetnje nedonoščadi. Gynaecol Perinatol, 2018; 2: 34-40.