Silvio Mihaljević

prof. dr. sc., specijalist gastroenterologije
Lokacija: Osijek
null

Doktorirao je u području gastroenterologije i hepatologije, a stručno se usavršao u Beču, Amsterdamu i Hamburgu. U više od 20 godina rada u medicini, obnašao je funkcije pročelnika odjela te predstojnika klinike, a od 2003. godine docent je na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Dosad je objavio 23 rada u znanstvenim časopisima, aktivno sudjelovao na europskim i svjetskim kongresima, te sudjelovao u organizaciji niza znanstvenih i stručnih skupova. Član je nekoliko stručnih društava.